Stowarzyszenie Edukacja przez Internet | Sprawdź, co robimy na rzecz świętokrzyskiej młodzieży! Chcesz wiedzieć o nas więcej? Kliknij

Aktywni i odpowiedzialni

Celem projektu "Aktywni i odpowiedzialni"
stworzenie możliwości oraz zaangażowanie młodzieży do udziału w życiu demokratycznym Europy, a także promocja działań dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatycznym czy na rzecz ochrony środowiska.

Kliknij po więcej

Demokracja, Europa i Ja

Celem projektu "Demokracja, Europa i Ja"
jest promowanie aktywnego udziału osób młodych w życiu demokratycznym, stworzenie młodzieży przestrzeni
do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej
w obszarach aktywnego obywatelstwa i partycypacji społecznej.

Kliknij po więcej

Pozaformalna Akademia Młodych

Celem projektu "Pozaformalna Akademia Młodych"
jest promowanie aktywnego udziału osób młodych w życiu demokratycznym, stworzenie młodzieży przestrzeni
do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej
w obszarach aktywnego obywatelstwa i partycypacji społecznej.

Kliknij po więcej

Młodzież e-aktywna

Celem projektu "Młodzież e-aktywna" jest promowanie aktywnego udziału osób młodych w życiu demokratycznym
oraz stworzenie młodym osobom przestrzeni do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej w obszarach aktywnego obywatelstwa i partycypacji w życiu społecznym.

Kliknij po więcej

Solidarni w działaniu

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży
odbędą się 4 debaty młodzieżowe.
W projekcie przewidziano również organizację Akademii NGO.

Kliknij po więcej

Aktywność na plus

W projekcie zaplanowaliśmy spotkania z ekspertami, przedstawicielami władz oraz osobami realizującymi działania adresowane do młodzieży. Projekt podejmuje najważniejsze dla młodego pokolenia tematy: przedsiębiorczość młodziezowa, polityka młodzieżowa oraz partycypacja obywatelska.

Kliknij po więcej

Od rzecznika do społecznika

Projekt stworzył młodzieży przestrzeń do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej w obszarach, które są dla nich najważniejsze, poprzez powołanie rzeczników szkolnych, zrealizowanie konsultacji społecznych oraz profesjonalnej debaty z udziałem ekspertów, polityków i decydentów.

Kliknij po więcej

Świętokrzyska młodzież z plusem

Projekt stworzył młodym ludziom możliwość spotkań i dyskuscji z ekspertami, politykami i decydentami.
W Jędrzejowie, Starachowicach, Kielcach i Sobkowie debatowano o przedsiębiorczości, partycypacji obywatelskiej, wolontariacie i mobilności młodzieżowej.

Kliknij po więcej

Młodzieżowe kawiarenki obywatelskie

W projekcie zorganizowaliśmy cykl spotkań dyskusyjnych, podczas których młodzież wspólnie z decydentami rozmawiała na tematy istotne dla młodego pokolenia.
Uczestnicy mogli przedstawić swoje wnioski i sugestie dotyczące polityki młodzieżowej.

Kliknij po więcej